شهرخبر

توضیح سخنگوی کمسیون اصل نود درباره مشکلات اجرای قانون جهش تولید مسکن

سخنگوی کمسیون اصل نود گفت: در بسیاری از شهرها ، اراضی مورد نیاز برای قانون جهش تولید مسکن تملک شده و کار ساخت آغاز شده، اما مشکل اصلی عدم مشارکت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و همچنین کمبود تامین مالی صندوق ملی مسکن است.

توضیح سخنگوی کمسیون اصل نود درباره مشکلات اجرای قانون جهش تولید مسکن

خبرگزاری تسنیم