بازیکن تراکتور: مقابل پرسپولیس تیم برتر میدان بودیم