انفجار مهیب در استان سلیمانیه عراق

شامگاه یکشنبه صدای چند انفجار در منطقه مرزی چمچال در استان سلیمانیه واقع در شمال عراق شنیده شده است.

گزارش بیشتری درباره جزئیات این خبر منتشر نشده است.

.