توضیح بانک مرکزی درباره آزاد‌سازی ۷میلیارد دلار ایران