تصاویر حمله به مهناز افشار و محسن نامجو در تجمع اعتراضی ایرانی‌ها خارج از کشور| وقتی حامیان براندازی به جان هم افتادند