صندوق اعتباری هنر یک گزارش آماری منتشر کرد/ثبت نام ۴۱ هزار هنرمند