شهرخبر

ادعای سازمان ملل: سیامک نمازی آزاد و باقر نمازی از ایران خارج شد

وی تاکید کرد: ما به تعامل با مقامات ایرانی ادامه خواهیم داد.

سیامک و باقر نمازی چند سال پیش به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا هرکدام به ۱۰ سال حبس محکوم شده بودند.

انتهای پیام/