شهرخبر
حجم ویدیو: 16.80M | مدت زمان ویدیو: 00:07:26 دانلود ویدیو

این تحقیق در سال ۱۳۵۳ صورت گرفته و انگار برای همین دیروز بوده/ مشکل ایران چیست؟

ماجرای تحقیقی که در سال ۵۳ در ایران انجام شد، اما جدی گرفته نشد

اعتمادآنلاین|

محمد فاضلی، جامعه شناس در برنامه «شیوه» در تلویزیون گفت: تحقیقاتی که انستیتو مطالعاتی دانشگاه تهران انجام داد نشان داد که ۹۰ درصد دانشجویان سیاستمداران ایرانی را ناصالح تشخیص داده بودند.

بیش از ۵۰ درصد این دانشجویان مشکل عمده سیاسی ایران را بی توجهی رهبران سیاسی به مشکلات اقتصادی - اجتماعی و وجود نابرابری و بی عدالتی ذکر کرده بودند.

من اگر به شما نگویم که این گزارش مال سال ۱۳۵۳ است، شما فکر می کنید دیروز در یک جلسه ای در همین تهران گفته شده است!

سید محمد باقر نجفی در جلسه ای (در سال ۵۳) می گوید ما نشسته ایم با متفکران روحانی تهران و ایران گفت و گو کردیم و حاصلش این بود:  «کلیه افراد مصاحبه شده از رسانه ها ناراضی بودند».

یعنی آنها هم فکر می کردند که این چه رسانه ای است که حکومت شاه دارد./