شهرخبر

صد آنلاین | انجام دادن حرکات ورزشی منظم برای تمام افراد توصیه می‌شود، اما برای سالمندان بیش از بقیه افراد ضرورت دارد، چرا که ورزش منظم در سالمندان باعث بهبود فشار خون، دیابت، کاهش چربی خون، جلوگیری از پوکی استخوان و بهبود عملکرد عصبی می‌شود.