شهرخبر

پراکندگی امت اسلام برنامه دشمن علیه همایش جهانی اربعین است

یک دانشجوی نیجریه‌ای می‌گوید به این دلیل دشمنان با مکتب اربعین مقابله می‌کنند که اربعین مکتبی جهانی است و دشمنان می‌خواهند نقش خود را در پراکندگی امت ایفا کنند.

پراکندگی امت اسلام برنامه دشمن علیه همایش جهانی اربعین است

خبرگزاری تسنیم