شهرخبر

تمجید «Goal Point» از طارمی با مقایسه با مسی

یک رسانه تحلیلی کشور پرتغال باز هم مهاجم ایرانی پورتو را ستود.

تمجید «Goal Point» از طارمی با مقایسه با مسی

خبرگزاری تسنیم