شهرخبر

استحمام با داروهای گیاهی برای درمان روماتیسم

 استحمام با داروهای گیاهی برای درمان روماتیسم

می توان گفت تمام بیماریهای رماتیسمی یک علت عمومی دارند و آن، اختلال در خود تنظیمی فرآیندهای متابولیک به ویژه فرآیندهای دفع است.

به گزارش بهداشت نیوز، رماتیسم اصطلاحی است که بیماریهای مختلف حاد و مزمن را که وجه مشترک آنها درد و تورم مخصوصا" در مفاصل و بافت های نرم اطراف آنهاست را شامل می گردد.

ریشه بیماریهای رماتیسمی در فرآیندهای مربوط به سیستم ایمنی خودکار بدن است. می توان گفت تمام بیماریهای رماتیسمی یک علت عمومی دارند و آن، اختلال در خود تنظیمی فرآیندهای متابولیک به ویژه فرآیندهای دفع است.

از زمان های قدیم استحمام ها، کمپرس ها و مرهم ها نقش عمده ای را در درمان رماتیسم حاد و مزمن و نیز دردهای عصبی داشته اند. استحمام با داروهای گیاهی ترجیحا" باید با استفاده از گیاهان دارویی حاوی اسانس ها انجام شود زیرا این مواد سبب تحریک پوست و بهبود جریان خون محیطی بدن می گردند و عمدتا" اگیر ترکی و آویشن برای این کار توصیه می شوند.

یک دمکرده با قسمتهای مساوی از ریشه اگیر ترکی(Acorus calamus) و آویشن(Thymus vulgaris) را هم می توان به آب استحمام اضافه نمود برای تهیه این دم کرده باید نیم کیلوگرم دارو را در 3-2 لیتر آب ریخت و بعد آن را به آب استحمام اضافه نمود که این مقدار برای یک استحمام کامل کافی می باشد. در صورت استحمام نیم تنه و استحمام جزئی می توان این مقدار را کاهش داد.