طعنه فعال رسانه‌ای به وزیر ارتباطات/ یک فـیـلترشکن دانش‌بنیان معرفی کن