صحنه سازی تصادف توسط چند پسر بچه برای گرفتن خسارت + فیلم !
حجم ویدیو: 13.51M | مدت زمان ویدیو: 00:00:18

به گزارش رکنا،  دوربین ثبت وقایع راننده موتور سیکلت باعث نجات راننده   از دسیسه ای که  چند جوان برای گرفتن  خسارت از راننده موتور سیکلت کرده بودند شد .