فیلم لحظه خوش شانسی بزرگ این دوچرخه سوار وسط خیابان
حجم ویدیو: 12.18M | مدت زمان ویدیو: 00:00:24

به گزارش رکنا، سرعت غیر مجاز موتور سیکلت و بی توجهی و تخلف دوچرخه سوار حادثه آفری و خوش شانسی دو چرخه سوار جان او را نجات داد .