شهرخبر
حمله روزنامه «جوان» به رضا کیانیان؛ زحمت بازوی خود را به زخم مردم آغشته نکن

حمله روزنامه «جوان» به رضا کیانیان؛ زحمت بازوی خود را به زخم مردم آغشته نکن

پول سلبریتی‌ها از زحمت خودشان به دست نمی‌آید

«جوان» خطاب به رضا کیانیان نوشت: اگر فرصتی خارج از پرسه زدن در فضای مجازی و تحریک و تأیید آشوبگران دارید، کتاب هایی را با نویسندگان صددرصد خالص امریکایی به شما معرفی کنیم تا بدانید که پول سلبریتی‌ها از زحمت خودشان به دست نمی‌آید.

اعتمادآنلاین|

روزنامه جوان در گزارشی به رضا کیانیان حمله کرد و خطاب به او گفت: پول سلبریتی‌ها از زحمت خودشان به دست نمی‌آید.

جوان با بیان این مقدمه که «آقای کیانیان زحمت بازوی خود را به زخم مردم آغشته نکن» نوشت: اصل ظهور افرادی با درآمده‌های بالا از محل شهرت، یک فرایند کثیف نظام‌های طبقاتی و سرمایه‌داری است که از خون 99درصدی‌ها می‌مکند و در رگ یک درصدی‌های مشهور تزریق می‌کنند. اگر فرصتی خارج از پرسه زدن در فضای مجازی و تحریک و تأیید آشوبگران دارید، کتاب هایی را با نویسندگان صددرصد خالص امریکایی)که به آنها ارادت قبلی و قلبی دارید( به شما معرفی کنیم تا بدانید که پول سلبریتی‌ها از زحمت خودشان به دست نمی‌آید.

نویسنده در ادامه به کنایه نوشته است: اگر شما هم یک سلبریتی هستید و با زحمت خود درآمد داشته‌اید، به قانون کشوری که توانسته‌اید در آن زحمت بکشید و پول دربیاورید، احترام بگذارید و جوانان ساده‌دل را در آشوبگری خالف قانون و تجمعات تخریب‌گرانه تأیید نکنید تا خدای نکرده پول زحماتتان با زخم آنان آغشته نشود.