شهرخبر

ببینید | ویدیو وایرال شده از نجات فردی گرفتار در امواج کشنده دریا

ببینید | ویدیو وایرال شده از نجات فردی گرفتار در امواج کشنده دریا

ویدیویی دیدنی از لحظه نجات فردی گرفتار در امواج کشنده دریا که وایرال شده است را ببینید. منبع: خبرفوری

265 262