گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


مستاجران مراقب این تله ها باشند