شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#سیاه

این ماهی سیاه عجیب و کله شیری را ببینید!

به گزارش آی زندگی، آنچه می‌بینید ماهی سیاه کله شیری یاBlack Oranda  است که یک برجستگی حباب مانند به نام هود روی سر خود شناخته می‌شوند.

آنها در واقع نوعی گلدفیش هستند.