شهرخبر

توپ‌ جام جهانی؛ از ابتدا تاکنون در یک تصویر

توپ‌ جام جهانی؛ از ابتدا تاکنون در یک تصویر

توپ جام جهانی فوتبال از نخستین جام جهانی تا جام جهانی قطر شاهد تغییرات جالبی بود.

نقل از ایران پرس