شهرخبر

پایدارسازی بیش‌ازپیش آبرسانی به همدان با‌ آبگیری مخازن

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: با تکمیل عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به همدان و آزمایش موفقیت آمیز مخازن شماره یک و دو، مخزن شماره 3 این طرح نیز آب‌گیری شد.

پایدارسازی بیش‌ازپیش آبرسانی به همدان با‌ آبگیری مخازن

خبرگزاری تسنیم