عکس/ ساختمان تلویزیون کومله بعد از حمله موشکی سپاه