اما در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم که برخی از کشورها از جمله ترکیه در حال گسترش حضور خود در بازار عراق هستند. این روند موجب شده تا صادرات ایران به عراق در ۵ ماه ابتدایی امسال به لحاظ ارزش افتی ۶.۳ درصدی و به لحاظ وزنی افتی ۲۸ درصدی داشته باشد. 

با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که علت را باید در اتفاقات سیاسی جستجو کرد یا ورود رقبای جدید به بازار عراق؟

یحیی آل اسحاق رییس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت و گو با «اکوایران» به سوالات ما پاسخ می‌دهد.