رضایت ساپینتو با وجود شکست استقلال مقابل تیم دانشجویان!