شهرخبر
️رشد کلیه انسان در آزمایشگاه

صدآنلاین | دانشمندان به پیشرفت مهم آزمایشگاهی در زمینه رشد بافت‌های مربوط به کلیه انسان رسیده‌اند.

به گزارش صدآنلاین دانشمندان به پیشرفت مهم آزمایشگاهی در زمینه رشد بافت‌های مربوط به کلیه انسان رسیده‌اند که گام مهمی در مسیر درمان بیماری‌های کلیوی یا ساخت کلیه کامل بر اساس سلول‌های بنیادی محسوب می‌شود.

از «سای تک دیلی»، از هر ۹ نفر فرد بزرگسال در جهان یک نفر به مشکل کلیوی دچار است و نارسایی کلیوی به مشکلی رایج در همه جای جهان تبدیل شده است. رشد بافت کلیه در آزمایشگاه می‌تواند به درمان بیماری‌های کلیه شتاب داده و عملکرد کلیه را احیا کند.

در انسان‌ها، کلیه بطور طبیعی از دو جزء اصلی تشکیل یافته است: مزانشیم متانفریک (metanephric mesenchyme) و غنچه حالب (ureteric bud). هفت سال پیش، محققان در آزمایشگاه دکتر جوزف بانونتر کشف کردند که چگونه اولین جزء یاد شده را از سلول‌های بنیادی انسان تولید کنند.

همین تیم تحقیقاتی به تازگی شیوه بسیار کارآمدی برای تولید دومین بخش پایه‌ای از تشکیل کلیه ابداع کرده است.

آن‌ها همچنین ویژگی‌هایی از تعامل و واکنش بین سلول‌های این دو بخش پایه‌ای را به نمایش گذاشتند که مشابه بخش‌هایی از تعاملاتی است که بطور طبیعی در حین رشد کلیه ایجاد می‌شود. برای اولین بار آزمایشگاه بانونتر (Bonventre) خطوط سلولی انسانی مرتبط با تشکیل بخش پایانی فرایند فرآوری ادراری را ایجاد کردند.

این مطالعه ممکن است به محققان برای آزمایش درمان‌های جدید بیماری‌های کلیوی یاری برساند. محققان می‌گویند با توانایی حال حاضر برای تولید هر دو بخش مسئول برای ساخت بافت کلیه، این کار تحقیقی یک گام مهم به سمت جلو برای درمان بیماری‌های کلیوی یا شاید در آینده ساخت یک کلیه کامل است.