قالیباف: مردم را از اداره جامعه حذف کرده‌ایم | گرفتار کسانی شده‌ایم که برای انقلاب یک سیلی نخورده‌اند و فقط هوار کشیده‌اند