(عکس) توضیح سردار آزمون درباره استوری تند و انتقادی‌اش