شهرخبر

عکس| پرچم ایران در دیدار وزیر خارجه با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل وارونه نصب شد؟

پس از انتشار تصویری از دیدار حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران با چابا کروشی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، برخی از وجود پرچم کشور دیگری به جای پرچم ایران در این دیدار اظهار تعجب کردند. برخی با اشاره به پرچم پشت سر وی مدعی شدند که پرچم ایران برعکس نصب شده است!