پاکستان از روسیه گاز مستقیم دریافت می‌کند؟ پوتین می‌گوید «امکان‌پذیر است». اشاره او به پروژه پاکستان استریم است که قرار بود در سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی شود، اما به تأخیر افتاد.