شهرخبر

مریم داورنیا

تجمع دختران سوگوار امام مهربانی در بجنورد

تجمع بزرگ دختران سوگوار امام مهربانی صبح امروز در میدان شهید بجنورد برگزار شد.