شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#قیمت#گوشت#گوشت قرمز
اقتصادی

قیمت گوشت | قیمت گوشت قرمز

قیمت گوشت قرمز و ماهی در بازار به چقدر رسید؟ | قیمت هر کیلو گوشت چند؟

بر اساس اعلام سازمان میادین میوه و تره بار تهران، قیمت هر کیلو گرم گوشت راسته با استخوان گوسفندی تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار تهران ۱۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان است

قیمت گوشت قرمز و ماهی در بازار به چقدر رسید؟ | قیمت هر کیلو گوشت چند؟

قیمت گوشت قرمز 

بر اساس اعلام سازمان میادین میوه و تره بار تهران، قیمت هر کیلو گرم گوشت راسته با استخوان گوسفندی تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار تهران ۱۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان است.

نرخ انواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی داخلی امروز (دوشنبه، 4 مهر) در میادین میوه و تره بار تهران به شرح زیر است:

قیمت گوشت: هر کیلو گرم گوشت گوسفندی - راسته با استخوان:

بسته‌بندی در محل (گوسفندی تنظیم بازار): 125600 تومان
بسته‌بندی در محل (گوسفندی آزاد): 159600 تومان
بسته‌بندی شرکتی (گوسفندی آزاد): 173500 تومان

قیمت گوشت:هر کیلو گرم گوشت گوسفندی - راسته بی استخوان:


بسته‌بندی در محل (گوسفندی تنظیم بازار): 177000 تومان
بسته‌بندی در محل (گوسفندی آزاد): 227000 تومان
بسته‌بندی شرکتی (گوسفندی آزاد): 247000 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوسفندی - سردست با ماهیچه:


بسته‌بندی در محل (گوسفندی تنظیم بازار): 119800 تومان
بسته‌بندی در محل (گوسفندی آزاد): 154000 تومان
بسته‌بندی شرکتی (گوسفندی آزاد): 164800 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوسفندی - کف دست با ماهیچه:


بسته‌بندی در محل (گوسفندی تنظیم بازار): 138500 تومان
بسته‌بندی در محل (گوسفندی آزاد): 172900 تومان
بسته‌بندی شرکتی ( گوسفندی آزاد): 193900 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوسفندی - کف دست بدون ماهیچه:


بسته‌بندی در محل (گوسفندی تنظیم بازار): 132200 تومان
بسته‌بندی در محل (گوسفندی آزاد): 162900 تومان
بسته‌بندی شرکتی (گوسفندی آزاد): 183900 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوسفندی - قلوه گاه بی استخوان:

بسته‌بندی در محل (گوسفندی تنظیم بازار): 87500 تومان
بسته‌بندی در محل (گوسفندی آزاد): 128000 تومان
بسته‌بندی شرکتی ( گوسفندی آزاد): 132000 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوسفندی - گردن:


بسته‌بندی در محل (گوسفندی تنظیم بازار): 111700 تومان
بسته‌بندی در محل (گوسفندی آزاد): 145000 تومان
بسته‌بندی شرکتی ( گوسفندی آزاد): 157000 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوسفندی - ماهیچه:


بسته‌بندی در محل (گوسفندی تنظیم بازار): 162500 تومان
بسته‌بندی در محل (گوسفندی آزاد): 199000 تومان
بسته‌بندی شرکتی ( گوسفندی آزاد): 218000 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوساله - راسته بدون استخوان:


بسته‌بندی در محل (گوساله تنظیم بازار): 139000 تومان
بسته‌بندی در محل ( گوساله آزاد): 219000 تومان
بسته‌بندی شرکتی (گوساله آزاد): 238000 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوساله - ران:


بسته‌بندی در محل (گوساله تنظیم بازار): 139000 تومان
بسته‌بندی در محل (گوساله آزاد): 210000 تومان
بسته‌بندی شرکتی (گوساله آزاد): 229000 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوساله - سردست پاک کرده:


بسته‌بندی در محل (گوساله تنظیم بازار): 137000 تومان
بسته‌بندی در محل (گوساله آزاد): 208000 تومان
بسته‌بندی شرکتی (گوساله آزاد): 227000 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوساله - فیله پاک کرده:


بسته‌بندی در محل ( گوساله تنظیم بازار): 189000 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوساله - قلم:


بسته‌بندی در محل (گوساله تنظیم بازار): 10700 تومان
بسته‌بندی در محل (گوساله آزاد): 13000 تومان
بسته‌بندی شرکتی (گوساله آزاد): 23900 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوساله - گردن:


بسته‌بندی در محل (گوساله تنظیم بازار): 128600 تومان
بسته‌بندی در محل (گوساله آزاد): 193000 تومان
بسته‌بندی شرکتی (گوساله آزاد): 209800 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوساله - ماهیچه:


بسته‌بندی در محل (گوساله تنظیم بازار): 139000 تومان
بسته‌بندی در محل (گوساله آزاد): 208000 تومان
بسته‌بندی شرکتی (گوساله آزاد): 227000 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوسفندی - خورشتی:


بسته‌بندی شرکتی (گوسفندی آزاد): 202000 تومان

نرخ هر کیلو گرم گوشت گوساله و گوسفندی - چرخکرده مخلوط:
بسته‌بندی شرکتی (گوساله و گوسفندی آزاد): 169000 تومان

*نرخ انواع آبزیان در میادین میوه و تره‌بار:

قیمت هر کیلو گرم قزل آلای رنگین کمان: 83 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم زنده قزل آلای رنگین کمان: 96 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم آمور (بالای 1500 گرم): 62 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم آمور (1000 تا 1500 گرم): 65 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم بیگ هد (بالای 2000 گرم): 45 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم بیگ هد (بین 1500 تا 2000 گرم): 39 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم فیتوفاگ (بالای 1500 گرم): 39 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم فیتوفاگ (بین 1000 تا 1500 گرم): 33 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم کپور (بالای 1500 گرم): 58 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم کپور (بین 1000 تا 1500 گرم): 52 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم ماهی شیر (بچه شیر) با سر و دم: 160 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم ماهی حلوا سیاه (بالای 1000 گرم): 160 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم حلوا سیاه (بین 500 تا 1000 گرم): 150 هزار تومان

قیمت هر کیلو گرم میگوی دریایی تازه با سر مخلوط: 175 هزار تومان

منبع: طلا