وزیر امور خارجه و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه آخرین تحولات این کشور را بررسی کردند.

حسین امیرعبداللهیان روز دوشنبه در دیدار «گیر پترسون» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه آخرین وضعیت میدانی و تحولات سیاسی این کشور را بررسی کردند.

وزیر امور خارجه در این دیدار بر توجه به مسائل انسان‌دوستانه تاکید کرد.