بازیگر معروف ایرانی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد!