زلاتان بازیگر شد/ تصویر ستاره فوتبال در نقش یک سرباز رومی