فیلم/ خروش غیرت دینی مردم اسلام آبادغرب علیه آشوبگران