تصویری که بازیگر معروف از حسن روحانی منتشر کرد، جنجالی شد!