تاثیر اقتصادی این اختلال در چه سطحی است؟ گزارش اکوایران را در این باره ببینید: