زمان خاکسپاری پیکر بازیگر پیشکوست ایران، امین تارخ مشخص شد