اظهار پشیمانی جمعی از آشوبگران+فیلم

 جمعی از دستگیرشدگان آشوب ها و اغتشاشات در خراسان شمالی ، نسبت به اقدامات خود اظهار پشیمانی کردند.