واشنگتن هیچ اعتباری در دنیا ندارد/ نقض عهد مکرر آمریکایی‌ها