شهرخبر

حمایت توئیتر از آموزش و تشویق به خشونت در ایران!

به گزارش مشرق، کاربری طی توئیتی نوشت:

دی ماه۱۳۹۹ توئیتر اکانت رئیس جمهور سابق آمریکا یعنی ترامپ رو بست و علتش رو جلوگیری از تشویش و ترغیب به خشونت بیشتر اعلام کرد چند شبکه اجتماعی دیگه هم همین کار رو کردند

حالا هزاران اکانت در حال آموزش و تشویق به خشونت در ایران هستند و نه تنها بسته نمیشن که با رباتها حمایت هم میشن

حمایت توئیتر از آموزش و تشویق به خشونت در ایران!