خشونت های نابلس؛ عبرت تشکیلات خودگردان در همکاری امنیتی با صهیونیست ها