مصرف گردو با کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی مرتبط است