شهرخبر
اخبار ویدئویی

فردوسی پور | عادل فردوسی پور

واکنش عادل فردوسی پور به حوادث این چند روز + ویدئو

فوت مهسا امینی رو به خانواده و مردم تسلیت می‌گممردم در شرایط جنگ و تحریم و محدودیت‌های سخت اجتماعی ایستادگی و صبوری کردید

واکنش عادل فردوسی پور به حوادث این چند روز + ویدئو

عادل فردوسی پور

فوت مهسا امینی رو به خانواده و مردم تسلیت می‌گم

مردم در شرایط جنگ و تحریم و محدودیت‌های سخت اجتماعی ایستادگی و صبوری کردید

زنان بدنبال حفظ کرامت و شان و شخصیت اجتماعی و حقوق شهروندی‌شون هستند

صدای مردم و مطالبات به حق‌شون باید شنیده بشه

پاسخ مطالبات مردم خشونت، محدودیت و قطع کردن اینترنت نیست

 

منبع: همشهری