شهرخبر
جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۶

سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در نشست خبری در نیویورک گفت: توافقی که بدون حل وفصل مسائل پادمانی شکل بگیرد پایدار نخواهد بود. آژانس انرژی اتمی پانزده بار اعلام کرده که هیچ انحرافی در فعالیت های هسته ای ایران نیست. رکن اصلی توافق پایدار، حل وفصل مسائل پادمانی است.

سخنان مهم رییسی در نیویورک درباره برجام و نتیجه مذاکرات