شهرخبر

عکس/ گوشه‌ای از خرابی‌های اغتشاشگران

گوشه‌ای از خرابی‌های اغتشاشگران

گوشه‌ای از اقدامات روز گذشته‌ی آشوبگران و تخریب اموال عمومی.