شهرخبر

تصاویر حیرت انگیز از لحظه فوران آتشفشان زیر دریا + فیلم

در ویدیو زیر شاهد تصاویر حیرت انگیز از فعال ترین آتشفشان های زیر دریایی در اقیانوس آرام در نزدیکی جزایر سلیمان خواهید بود که آخرین بار سال ۲۰۱۴ فعال شده است.

تصاویر حیرت انگیز از لحظه فوران آتشفشان زیر دریا + فیلم

به گزارش سلام نو، یکی از فعال ترین آتشفشان های زیر دریایی در اقیانوس آرام در نزدیکی جزایر سلیمان است که آخرین بار سال ۲۰۱۴ فعال شد.