اخذ این مالیات به تازگی برای بازار مسکن ایران با هدف رفع انجماد از املاک و جلوگیری از فعالیت های سفته بازانه در دستور کار قرار گرفته است. اما سوال این است در کشوری که نرخ تورم دورقمی دارد آیا اساسا اخذ این مالیات می تواند اثرگذار باشد؟ برفرض اثرگذاری، ممنوعیت خریدهای سرمایه ای در بازار مسکن، سرماهی های رانده شده از این بازار را به کدام سمت هدایت می کند؟ اکوایران در گفت و گو با روزبه ظهیری توسعه گر و فعال صنعت ساختمان به این سوال پاسخ میدهد.