شهرخبر

عکس/ گوشه‌ای از اقدامات روز گذشته‌ی آشوبگران

گوشه‌ای از اقدامات روز گذشته‌ی آشوبگران

گوشه‌ای از اقدامات روز گذشته‌ی آشوبگران در تبریز و تخریب اموال عمومی.