با این دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورس‌های کالایی فراهم شده و خریداران کالا از بورس‌های کالایی می‌توانند از ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آن ‌را در سررسید به بانک پرداخت کنند.